Usługi / outsourcing

Usługi outsourcingu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz usług w zakresie kadr i płac wykonujemy zgodnie z życzeniem Klientów i w zależności od ich potrzeb :

  • w siedzibie naszej firmy wyposażonej w nowoczesny sprzęt biurowy i odpowiednie oprogramowanie,
  • w siedzibie Klienta, oddając do jego dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę, a jeśli występuje taka potrzeba, to również sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

W każdym przypadku powierzenie nam spraw :

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia spraw kadrowo- płacowych,
           -  prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
           -  prowadzenie dokumentacji płacowej,
  • rejestracji podmiotów gospodarczych,
  • doradztwa finansowo – księgowego,


prowadzi do obniżenia kosztów własnych naszych Klientów, zmniejszenia ryzyka.


Podkreślić należy, że w Państwa firmie nad każdym zagadnieniem z zakresu rachunkowości oraz  kadr i płac pracuje jeden pracownik, któremu to zadanie powierzono,  u nas nad rozwiązaniem tego samego problemu myśli i pracuje kilku fachowców.


Proszę wziąć pod uwagę, że nasza  Kancelaria nie idzie na zwolnienia lekarskie, nie bierze urlopów, nie zwalnia się przed bilansami, ale zawsze jest w pełnej gotowości  do świadczenia usług  i do ponoszenia za nie odpowiedzialności.