Usługi / doradztwo

W ramach doradztwa oferujemy:

 • związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań finansowych, ekonomicznych i księgowych.
 • rejestrację podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc przy wyborze i wdrożeniu systemu  finansowo - księgowego,
 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • spotkania konsultacyjne,
 • ocenę zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy,
 • rozwiązywanie problemów podatkowych,
 • interpretację pod względem podatkowym zdarzeń gospodarczych,
 • optymalizację podatkową,
 • pomoc w przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.


Podatki


Zajmujemy się  usługowym prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielaniem pomocy w tym zakresie. Oferujemy naszym Klientom  pomoc w rozwiązywaniu kwestii podatkowych oraz  w interpretacji przepisów podatkowych w rozumieniu obowiązującego prawa podatkowego, a dotyczących :

 • podatku  dochodowego  od osób prawnych,
 • podatku  dochodowego  od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),
 • podatku od nieruchomości,
 • innych podatków  lokalne.


Przeprowadzamy audyty podatkowe z zakresu VAT , CIT i innych rodzajów podatków. Prace w zakresie audytu podatkowego realizuje doświadczony zespół biegłych rewidentów i doradców podatkowych..
Proponujemy  naszym Klientom  wspomaganie w  kontaktach z organami skarbowymi. Oferujemy pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych firm oraz w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania. Doradztwo podatkowe świadczymy w trakcie badania i przeglądów sprawozdań finansowych, przy opracowywaniu ekspertyz i w związku z prowadzeniem ksiąg, również na podstawie odrębnego zlecenia.


Nasza firma została wpisana do: „Niemiecko-polskiej księgi współpracy doradców podatkowych”. Zawarte w niej informacje o siedzibie, wielkości kancelarii, znajomości języków obcych, zakresie wykonywanych usług oraz strukturze klientów, pozwalają niemieckim doradcom nawiązywać kontakt z polskim partnerem.