Usługi / płace, kadry

Klientom dążącym do zwiększenia efektywności zarządzania kadrami proponujemy outsourcing  kadr i płac, który może być realizowany obok prowadzenia ksiąg rachunkowo-podatkowych, bądź niezależnie.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • administrowanie aktami osobowymi:
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozpoczęciem i ustaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 •   wystawianie zaświadczeń na potrzeby pracowników,
 • ewidencjonowanie badań lekarskich,
 • ewidencjonowanie szkoleń BHP;
 • sporządzanie listy płac:
 • comiesięczne naliczanie wynagrodzeń,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ...,
 • naliczanie świadczeń urlopowych,
 • naliczanie należnych składek ubezpieczeniowych ZUS,
 • naliczenie należnych podatków do Urzędów Skarbowych;
 • dokonywanie zgłoszeń oraz wyrejestrowanie pracowników do/z ZUS;
 • tworzenie i autoryzowanie pliku wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT 8B, PIT-40, ...;
 • sporządzanie rozliczeń PFRON;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS;
 • rozliczenia z ZUS-em z wykorzystaniem podpisu elektronicznego pozwalające na stosowanie nowych procedur bezpieczeństwa, zarządzanie obiegiem informacji i bezpieczną wymianę danych z otoczeniem.

System kadrowo - płacowy, na bazie którego prowadzimy dokumentację płacową obsługiwanych podmiotów pozwala m.in. na :

 • tworzenie kilku list płac w jednym miesiącu z podziałem na jednostki organizacyjne ( zakłady,  wydziały, działy ),
 • tworzenie zestawień według tzw. kosztów rodzajowych.

Podział ten jest niezbędny dla celów controlingu.

Mając świadomość, że sporządzanie listy płac jest kwestią delikatną zapewniamy, że powierzając nam świadczenie tych usług zyskujecie Państwo gwarancję całkowitej poufności, a ponadto obsługę przez wykwalifikowany i na bieżąco szkolony personel w sytuacji gdy prawo w zakresie administracji płac i ubezpieczeń społecznych jest bardzo skomplikowane i ulega zmianom.