Usługi / rachunkowość

Nieustannie obserwujemy rynek  usług z zakresu rachunkowości,  poszerzamy naszą ofertę i dopasowujemy  do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Klientom stawiającym sobie za cel wzrost  efektywności procesów księgowych proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości,
 • opracowanie polityki i zasad prowadzenia rachunkowości,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • raportowanie w języku angielskim, niemieckim, francuskim dla właścicieli za granicą, ( miesięcznie, kwartalnie, rocznie…)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie posiadanego umocowania,
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • wypełnianie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.

Małym i średnim firmom proponujemy przejęcie przez nas obowiązków głównego księgowego w ramach  kompleksowego outsourcingu rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych.