O firmie / pracownicy

Zatrudniamy biegłych rewidentów i wysokiej klasy specjalistów w przedmiocie rachunkowości, podatków, kadr i płac. Dbamy o aktualizowanie i nieustanne poszerzanie ich wiedzy. Nasza firma jest przyjaznym miejscem pracy dla osób młodych chcących zdobywać doświadczenie w  dziedzinie finansów i rachunkowości.


Zatrudniamy wyłącznie osoby, które osiągnęły i utrzymują poziom wiedzy, kompetencji zawodowych oraz umiejętności technicznych umożliwiający wykonywanie powierzonych im obowiązków z najwyższą starannością. Nasi pracownicy są zobligowani do przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy zawodowej.