O firmie / polityka jakości

W trosce o jak najwyższe standardy, profesjonalizm i fachowość świadczonych usług wdrożyliśmy politykę jakości, czyli opracowaliśmy rygorystyczne zasady i procedury wewnętrznej kontroli i oceny jakości wywiązywania się z wszelkich wykonywanych przez nas usług i prowadzonych prac rewizyjnych.